۲۰ مهر ۱۳۹۹

روانپزشکی

با سئو الگوریتمی(E-A-T) گوگل، بر روی وبسایت شما، میزان اعتماد بیماران به توانمندی های تخصصی شما، تا 7 برابر افزایش می یابد.

۲۰ مهر ۱۳۹۹

پوست، مو و زیبایی

91 درصد از بیماران به نظرات و تجربیات آنلاین بیماران قبلی ذکر شده در وبسایت توجه دارند و برای تصمیم گیری اعتماد می کنند.

۲۰ مهر ۱۳۹۹

زنان و زایمان

ماهانه، نزدیک به هشت هزار جستجو پیرامون زنان و زایمان در گوگل انجام می شود تا بیماران با شناخت بیشتری تصمیم بگیرند.

۲۰ مهر ۱۳۹۹

دندانپزشکی

تولید محتوای ویدیوئی بهینه خدمات تخصصی دندانپزشکی، 88 درصد نرخ بازگشت سرمایه شما را از طریق بیماران جدید افزایش می دهد.